Devizna štednja u bankama – kako da maksimizirate profit?

Banke su podigle sve kamate na štednju pa i broj deponenata raste. Neretko se otvaraju i devizni štedni računi koji takođe donose i profit i zaradu. Ipak, svaki vlasnik želi da ostvari veći profit pa je dobro znati korake kako treba štedeti u devizama, a da profit bude što veći i ulaganje profitabilnije.

Možda je najviše nepoznanica baš oko devizne štednje jer se za svaku valutu formira posebna kamatna stopa, a svaka banka ima drugačije uslove. Pri tome je dilema i da li je kamata jedino što diktira zaradu ili treba gledati nešto širu sliku?

Odlučili ste da ušteđevinu deponujete u banku? To je odlična odluka i neka vas ne brine to što bi želeli da štedite u devizama. I ovo je model koji je izuzetno isplativ, a naročito ako se odabere najbolja kombinacija uslova. Saveti slede.

Devizna štednja – kojoj valuti je najisplativije štedeti?

Kao što smo naveli, svaka valuta ima različitu kamatnu stopu, a banke nude nekoliko opcija kada je u pitanju devizna štednja. Ono što je sasvim sigurno je da je štednja u evrima najčešće najisplativija, ali i najtraženija kao model za deponovanje.

U slučaju da je ta valuta vaš odabir, onda sledi sledeći korak – upoređivanje ponuda nekoliko banaka koje daju najviše kamatne stope tako da se skrati put ka maksimiziranju profita.

Isti je postupak i sa odabirom drugih valuta koje možda nemaju najvišu kamatu, ali pošto se ona razlikuje od banke do banke, važno bi bilo pronaći onu koja nudi odlične uslove pa da devizna štednja donese najvišu zaradu.

Na koji rok deponovati novac?

Banke imaju ponude za određene vremenske periode štednje i što je on duži i zarada je veća.

Sledeći korak kada pronađete banku sa visokom kamatnom stopom jeste da odaberete period oročenja za najvišu kamatnu stopu i maksimalnu zaradu.

Tu često nastupa dilema jer odvajanje od ušteđevine na nekoliko godina svakome predstavlja psihološku barijeru, ali ako odaberete banku koja dozvoljava delimično povlačenje novca možete dobiti najbolje sa svakog aspekta.

Konkretno to znači da nećete doći do raskidanja ugovorne obaveze čak i kada određenu sumu sklonite sa računa, pa je i ovo model koji može pomoći da se odluči o dužem periodu oročenja i sigurnijem raspolaganju sredstvima.

Dodatne opcije uz štedni račun

Uvek je dobro kada banke daju i dodatne pogodnosti uz otvoren štedni račun. Ona će se svakako potruditi da vas kao klijente privuče da postanete stalan i redovan korisnih bankarskih usluga. Upravo zato se najčešće otvaraju besplatno tekući računi, daje pristup mobilnom bankarstvu i daje promocija na neke druge usluge banke.

Ove opcije ne čine da devizna štednja raste, ali pomažu boljoj finansijskoj kontroli pa će svakako doći do više zarade na posredan način.

Iz svega navedenog se jasno vidi da se može zaraditi dosta i uz štednju u devizama, potrebno je samo odabrati pravu valutu i što duži period deponovanja. 

Banka svojim specijalnim programima i dodatnim uslugama može da pomogne da ta zarada bude još i veća tako da je i odabir banke jako važan deo jednačine koja donosi maksimalnu zaradu na deviznu štednju.